Dvije skupine čempresa u Živogošću zaslužile su status spomenika prirode. Prva skupina nalazi se na seoskome groblju, a čini je više desetaka čempresa starih oko 40 godina. Slična skupina ovog moćnog drveća nalazi se pored samostana Sv. Križa, no tamo ćete pronaći još starije čemprese – zasađene 1929. godine. Obje skupine daju svoj doprinos ljepoti krajobraza Živogošća. Zaštićeni su kao spomenici prirode 1970. godine.