Na vrhu brda Suzine u Živogošću, dijela planinskoga masiva Biokova, pronaći ćete dokaze da su ovim stazama nekada kročili stari Iliri. Povrh Živogošća leže Ilirske gomile, kameni ostaci grobova iz doba Ilira.