Licinijanov epigram uklesan 474. godine u stijenu pored mora svjedoči o izvorima žive vode po kojima je Živogošće i dobilo ime. Ovaj važan arheološki dokument dao je iznad izvora Pokrivenice uklesati Licinijan, rimski uglednik koji je u klasičnim latinskim heksametrima odao počast izvoru slatke vode koja i dan-danas teče ovim krajem. Prekrasna poezija ujedno je i dokaz postojanja rimske kulture u današnjem Živogošću, čiji se ostaci mogu vidjeti i na drugim lokalitetima, primjerice na arheološkim nalazima rimskih vila.